Kệ giấy trưng bày

Sản phẩm khay giấy trưng bày, Kệ chương trình bán hàng cho các của hàng, doanh nghiệp, hệ thống siêu thị,. của Cty Bình MInh PAT chuyên sản xuất kệ giấy. liên hệ: 028. 6679 5362 – Hotline: 0911 429 479